In de sector van multimedia en internet wordt er nogal vaak gegoocheld met specifieke en moeilijke termen. Dit schrikt af en eigenlijk onterecht. "Men hoeft niet te weten hoe een motor werkt wanneer u met de wagen rijdt? Wel is belangrijk te weten wat uw bestemming is." Bij de realisaties van een website bent u de bestuurder en zorgen wij voor een perfecte technische ondersteuning.
 
Er zijn weinig ideeën die niet te realiseren zijn op internet. De vraag is eerder of de kost voor de productie ervan ook overeenkomt met de baten van de site. De meeste internetbedrijven gebruiken voor producten elk hun eigen terminologie, vandaar is het soms moeilijk een vergelijking te maken. Wij zetten graag eens alles op een rijtje. Een voorbeeldje als bijlage geeft u bij twijfel méér duidelijkheid.
 
Naast de "traditionals" zoals hosting (het stukje webruimte nodig om een website kenbaar te maken aan de wereld) en domeinnaamregistratie (de domeinnaam is de "telefoonnummer" van uw website) kan u via Unety tevens beroep doen op volgende toepassingen:
 
Special domains
Steeds meer worden we geconfronteerd met de meest uiteenlopende domeinnamen, bouwmaterialenpeeters.be, betonvandersarren.be, ... Lange en moeilijk te spellen domeinnamen zijn vervelend om in te tikken. Een goede domeinnaam is de eerste stap in de realisatie van een professionele weboplossing. De ervaring leert ons dat eenvoudige domeinnamen, makkelijker te onthouden zijn en dan ook sneller worden ingetikt en dus bezocht.
 
Panoramic Viewing
Biedt u de mogelijkheid om uw potentiële klanten reeds een eerste maal kennis te laten maken met een driedimensionele voorstelling. Deze toepassing wordt vooral gebruikt binnen de bouw-en interieursector, en biedt het voordeel dat men reeds een duidelijk beeld kan vormen van het geheel alvorens zich te verplaatsen. Dit genereert zowel een tijdswinst voor de gebruiker als voor de initiatiefnemer.
 
Content Management
Maakt het mogelijk om uw eigen site via een browser (het programma op uw pc om te surfen) waar ook ter wereld aan te passen. Hierdoor is men niet meer afhankelijk en kan men aanpassingen binnen de minuut doorvoeren.
Voorbeeld motortechnica.be de foto's worden rechtstreeks aangepast waardoor de projecten op onbepaalde tijdstippen door de klanten kunnen worden opgevolgd.
 
Internet Forum
Biedt de mogelijkheid om boodschappen door te geven via een centrale site. Mensen, met meestal een gemeenschappelijke interesse, kunnen rechtstreeks reageren.
Het voorbeeld brocante.be biedt de mogelijkheid om foto's te publiceren naast een begeleidende tekst. Hetzelfde principe is mogelijk om discussieforums op te richten...
 
Secure email
Naast de traditionele emailaccounts kan men ook beroep doen op extra beveiligde emails. Dit houdt in dat u de garantie krijgt geen enkele virus meer te ontvangen via u mails. Virussen worden in 90% van de gevallen verspreid via mail. Spam of ongewenste emails kunnen ook gefilterd worden. Dit product wordt voornamelijk toegepast voor ondernemingen die hun emails inlezen op verschillende locaties of bedrijven die het risico niet kunnen nemen om hun digitale informatie aangetast te zien door één of ander virus.
 
Flashanimatie
De mogelijkheden zijn er om spectaculaire zaken te creëren, maar de prijs/kwaliteit van een website daalt naarmate er meer animatie in voor komt. Een leuke animatie kan een mooie surplus zijn maar prioritair dienen enkele andere elementen behandeld te worden. Kwalitatief hoogstaande design heeft al vaak zijn nut bewezen in statische vorm. Van bepaalde sectoren wordt echter verwacht dat er een hoog animatiegehalte aanwezig is.