We kunnen pas spreken van een goeie website , als deze past binnen een degelijk marketingbeleid. Een dergelijk beleid wordt opgebouwd door een voorop gesteld doel of missie na te streven. Alle communicatie zal vervolgens in functie zijn van deze "mission".
 
Het medium internet wordt hierbij gebruikt om complementaire informatie te bieden t.o.v. de traditionele media. We kunnen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld: door een website kan u uw klanten van dienst zijn buiten de kantooruren. Een site brengt de klanten in de mogelijkheid om op een ongedwongen manier informatie in te winnen over de producten van een bepaalde onderneming. Een schrijnwerker bijvoorbeeld die overdag projecten uitvoert, kan potentiŽle klanten toch informeren over zijn manier van werken via internet. Als er dan later een afspraak volgt kan het gesprek reeds in een verder stadium aangevat worden.
 
Prioritair bij het maken van een website is "gevonden worden". Een goede domeinnaam speelt hierin een belangrijke rol, als ook de kwotering bij de zoekrobotten. De eisen om beide zaken optimaal te benutten worden alsmaar hoger, vandaar kan het interessant zijn om van bij het begin hierin tijd te investeren. "Een mooie winkel met mooie etallage kan geen klanten hebben als men niet weet waar deze winkel zich bevindt."
 
Daarnaast geldt het principe van de "infobalans", dit wil zeggen dat hetgene wat bedrijven wensen te communiceren naar een bepaalde doelgroep niet noodzakelijk overeenkomt met hetgene wat een bepaalde doelgroep wenst te bekijken. Aangezien op internet de surfer de initiatiefnemer is dient deze een duidelijke reden te hebben, om naar een bepaalde site te gaan en daarnaast nog vaak terug te keren. Unety helpt u graag het perfecte evenwicht te vinden tussen beide informatiestromen.